Chuyên gia hiến kế để Ấn Độ thoát "sóng thần" COVID-19

Xét nghiệm COVID-19 ở Ấn Độ. Ảnh: AFP
Xét nghiệm COVID-19 ở Ấn Độ. Ảnh: AFP
Xét nghiệm COVID-19 ở Ấn Độ. Ảnh: AFP
Lên top