Chuyên gia hàng đầu phòng thí nghiệm Vũ Hán cảnh báo sốc về COVID-19

Các nhà nghiên cứu Viện Virus học Vũ Hán. Ảnh: Viện Virus học Vũ Hán
Các nhà nghiên cứu Viện Virus học Vũ Hán. Ảnh: Viện Virus học Vũ Hán
Các nhà nghiên cứu Viện Virus học Vũ Hán. Ảnh: Viện Virus học Vũ Hán
Lên top