Chuyên gia dự báo thời điểm Mỹ kiểm soát được đại dịch COVID-19

Chuyên gia hàng đầu của Mỹ dự đoán nước này sẽ có thể kiểm soát dịch COVID-19 vào đầu năm 2022 nhờ tỉ lệ tiêm chủng tăng lên. Ảnh: AFP
Chuyên gia hàng đầu của Mỹ dự đoán nước này sẽ có thể kiểm soát dịch COVID-19 vào đầu năm 2022 nhờ tỉ lệ tiêm chủng tăng lên. Ảnh: AFP
Chuyên gia hàng đầu của Mỹ dự đoán nước này sẽ có thể kiểm soát dịch COVID-19 vào đầu năm 2022 nhờ tỉ lệ tiêm chủng tăng lên. Ảnh: AFP
Lên top