Chuyên gia dự báo mùa đông 2021 diễn biến khó lường

Mùa đông năm 2021 được dự báo có nhiều diễn biến khó lường với sự hình thành của hiện tượng La Niña kể từ tháng 10.2021 trở đi. Ảnh: AFP
Mùa đông năm 2021 được dự báo có nhiều diễn biến khó lường với sự hình thành của hiện tượng La Niña kể từ tháng 10.2021 trở đi. Ảnh: AFP
Mùa đông năm 2021 được dự báo có nhiều diễn biến khó lường với sự hình thành của hiện tượng La Niña kể từ tháng 10.2021 trở đi. Ảnh: AFP
Lên top