Chuyên gia đầu tư quốc tế khuyên nên mua vàng

Những thỏi vàng đang được đúc tại cơ sở của nhà máy Gulidov Krasnoyarsk ở Nga. Ảnh: Tass/Getty.
Những thỏi vàng đang được đúc tại cơ sở của nhà máy Gulidov Krasnoyarsk ở Nga. Ảnh: Tass/Getty.
Những thỏi vàng đang được đúc tại cơ sở của nhà máy Gulidov Krasnoyarsk ở Nga. Ảnh: Tass/Getty.
Lên top