Chuyên gia cảnh báo siêu biến thể Omicron nguy hiểm có mặt ở Mỹ

Tiến sĩ Anthony Fauci cảnh báo không có gì ngạc nhiên nếu biến thể Omicron đã có mặt ở Mỹ. Ảnh: AFP
Tiến sĩ Anthony Fauci cảnh báo không có gì ngạc nhiên nếu biến thể Omicron đã có mặt ở Mỹ. Ảnh: AFP
Tiến sĩ Anthony Fauci cảnh báo không có gì ngạc nhiên nếu biến thể Omicron đã có mặt ở Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top