Chuyên gia cảnh báo nguy cơ phương Tây hiểu sai thông điệp liên bang của ông Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Tass.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Tass.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Tass.