Chuyên gia cảnh báo Brazil có thể thành tâm dịch COVID-19

Những ngôi mộ mới ở nghĩa trang Nossa Senhora Aparecida, trong rừng Amazon ở Brazil, ngày 22.4.2020. Ảnh: AFP
Những ngôi mộ mới ở nghĩa trang Nossa Senhora Aparecida, trong rừng Amazon ở Brazil, ngày 22.4.2020. Ảnh: AFP
Những ngôi mộ mới ở nghĩa trang Nossa Senhora Aparecida, trong rừng Amazon ở Brazil, ngày 22.4.2020. Ảnh: AFP
Lên top