Chuyên gia bác tin virus gây COVID-19 sống tới 17 ngày ngoài môi trường

Tìm thấy virus còn tồn tại ngoài môi trường không có nghĩa là virus đó vẫn còn có khả năng lây nhiễm. Ảnh: ST.
Tìm thấy virus còn tồn tại ngoài môi trường không có nghĩa là virus đó vẫn còn có khả năng lây nhiễm. Ảnh: ST.
Tìm thấy virus còn tồn tại ngoài môi trường không có nghĩa là virus đó vẫn còn có khả năng lây nhiễm. Ảnh: ST.
Lên top