Chuyển động đầu tiên của tàu vũ trụ NASA trên bề mặt sao Hỏa

Dấu vết của chuyển động đầu tiên của tàu thăm dò NASA trên sao Hỏa. Ảnh: NASA.
Dấu vết của chuyển động đầu tiên của tàu thăm dò NASA trên sao Hỏa. Ảnh: NASA.
Dấu vết của chuyển động đầu tiên của tàu thăm dò NASA trên sao Hỏa. Ảnh: NASA.
Lên top