Chuyên cơ của Tổng thống Trump suýt va phải máy bay không người lái

Tổng thống Donald Trump lên chuyên cơ Air Force One. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump lên chuyên cơ Air Force One. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump lên chuyên cơ Air Force One. Ảnh: AFP.
Lên top