Chuyện chưa từng biết về 6 người Trung Quốc sống sót trên tàu Titanic

Bảng thông tin về những người Trung Quốc sống sót trên tàu Titanic tại Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 20.4.2021. Ảnh: AFP
Bảng thông tin về những người Trung Quốc sống sót trên tàu Titanic tại Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 20.4.2021. Ảnh: AFP
Bảng thông tin về những người Trung Quốc sống sót trên tàu Titanic tại Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 20.4.2021. Ảnh: AFP
Lên top