Chuyến bay vào vũ trụ độc nhất vô nhị của Jeff Bezos diễn ra thế nào?

Jeff Bezos dự kiến bay vào vũ trụ ngày 20.7.2021. Ảnh: Blue Origin
Jeff Bezos dự kiến bay vào vũ trụ ngày 20.7.2021. Ảnh: Blue Origin
Jeff Bezos dự kiến bay vào vũ trụ ngày 20.7.2021. Ảnh: Blue Origin
Lên top