Chuyến bay thẳng dài nhất thế giới đã trở lại và dài hơn

Singapore Airlines nối lại chuyến bay thẳng dài nhất thế giới từ Singaprore đến New York, Mỹ. Ảnh: Bloomberg
Singapore Airlines nối lại chuyến bay thẳng dài nhất thế giới từ Singaprore đến New York, Mỹ. Ảnh: Bloomberg
Singapore Airlines nối lại chuyến bay thẳng dài nhất thế giới từ Singaprore đến New York, Mỹ. Ảnh: Bloomberg
Lên top