Chuyến bay mới nhất đưa hơn 240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước

Công tác đảm bảo an toàn được thực hiện nghiêm túc trên các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước. Ảnh: PT.
Công tác đảm bảo an toàn được thực hiện nghiêm túc trên các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước. Ảnh: PT.
Công tác đảm bảo an toàn được thực hiện nghiêm túc trên các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước. Ảnh: PT.
Lên top