Chuyến bay lịch sử vào không gian của NASA bị hoãn vì thời tiết

Đồ họa mô phỏng tàu Crew Dragon. Ảnh: SpaceX.
Đồ họa mô phỏng tàu Crew Dragon. Ảnh: SpaceX.
Đồ họa mô phỏng tàu Crew Dragon. Ảnh: SpaceX.
Lên top