Chuyến bay khác thường của trực thăng sao Hỏa NASA

Ảnh sao Hỏa ở khu vực “Nam Séítah” của miệng núi lửa Jezero được trực thăng Ingenuity của NASA chụp trong chuyến bay thứ 12 ngày 16.8. Ảnh: NASA
Ảnh sao Hỏa ở khu vực “Nam Séítah” của miệng núi lửa Jezero được trực thăng Ingenuity của NASA chụp trong chuyến bay thứ 12 ngày 16.8. Ảnh: NASA
Ảnh sao Hỏa ở khu vực “Nam Séítah” của miệng núi lửa Jezero được trực thăng Ingenuity của NASA chụp trong chuyến bay thứ 12 ngày 16.8. Ảnh: NASA
Lên top