Chuyến bay đặc biệt hỗ trợ công dân Anh ở Việt Nam hồi hương

Đại sứ quán Anh phối hợp với các cơ quan nhà nước Việt Nam đưa công dân Anh hồi hương. Ảnh: ĐSQ Anh
Đại sứ quán Anh phối hợp với các cơ quan nhà nước Việt Nam đưa công dân Anh hồi hương. Ảnh: ĐSQ Anh
Đại sứ quán Anh phối hợp với các cơ quan nhà nước Việt Nam đưa công dân Anh hồi hương. Ảnh: ĐSQ Anh
Lên top