Chuyến bay Boeing Starliner của NASA tới ISS bất ngờ bị trì hoãn

Tàu vũ trụ Boeing CST-100 Starliner hạ cánh xuống White Sands, New Mexico, Mỹ vào ngày 22.12.2019. Ảnh: Bill Ingalls/NASA
Tàu vũ trụ Boeing CST-100 Starliner hạ cánh xuống White Sands, New Mexico, Mỹ vào ngày 22.12.2019. Ảnh: Bill Ingalls/NASA
Tàu vũ trụ Boeing CST-100 Starliner hạ cánh xuống White Sands, New Mexico, Mỹ vào ngày 22.12.2019. Ảnh: Bill Ingalls/NASA
Lên top