Chuyến bay bão táp 36 giờ vì vướng bão số 7 Lionrock

Máy bay của British Airways phải kéo dài hành trình từ London đi Hong Kong lên 36 tiếng thay vì 12 tiếng do vướng bão số 7 Lionrock. Ảnh: AFP
Máy bay của British Airways phải kéo dài hành trình từ London đi Hong Kong lên 36 tiếng thay vì 12 tiếng do vướng bão số 7 Lionrock. Ảnh: AFP
Máy bay của British Airways phải kéo dài hành trình từ London đi Hong Kong lên 36 tiếng thay vì 12 tiếng do vướng bão số 7 Lionrock. Ảnh: AFP
Lên top