Chuột bản địa Australia tuyệt chủng hơn 150 năm bỗng được tìm thấy

Loài chuột bản địa ở Australia này được cho là đã tuyệt chủng hoàn toàn. Ảnh: Australian Wildlife Conservancy
Loài chuột bản địa ở Australia này được cho là đã tuyệt chủng hoàn toàn. Ảnh: Australian Wildlife Conservancy
Loài chuột bản địa ở Australia này được cho là đã tuyệt chủng hoàn toàn. Ảnh: Australian Wildlife Conservancy
Lên top