Chuỗi cửa hàng tiện lợi Nhật ngừng bán tạp chí khiêu dâm trước Olympic

Hai chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven và Lawson Inc ở Nhật sẽ ngừng bán tạp chí khiêu dâm trước hai sự kiện thể thao lớn trong 2019-2020. Ảnh: AFP/Getty Images
Hai chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven và Lawson Inc ở Nhật sẽ ngừng bán tạp chí khiêu dâm trước hai sự kiện thể thao lớn trong 2019-2020. Ảnh: AFP/Getty Images
Hai chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven và Lawson Inc ở Nhật sẽ ngừng bán tạp chí khiêu dâm trước hai sự kiện thể thao lớn trong 2019-2020. Ảnh: AFP/Getty Images
Lên top