Chủng SARS-CoV-2 đột biến lây nhanh gấp 10 lần có thể là "điều tốt"

Malaysia thông báo vừa phát hiện đột biến của SARS-CoV-2 khiến đại dịch COVID-19 dễ lây hơn gấp 10 lần. Ảnh: AFP
Malaysia thông báo vừa phát hiện đột biến của SARS-CoV-2 khiến đại dịch COVID-19 dễ lây hơn gấp 10 lần. Ảnh: AFP
Malaysia thông báo vừa phát hiện đột biến của SARS-CoV-2 khiến đại dịch COVID-19 dễ lây hơn gấp 10 lần. Ảnh: AFP
Lên top