Chủng cúm lợn mới phát hiện ở Trung Quốc có nguy cơ gây đại dịch

Chủng cúm lợn mới được phát hiện ở Trung Quốc được đặt tên là G4. Ảnh: Reuters.
Chủng cúm lợn mới được phát hiện ở Trung Quốc được đặt tên là G4. Ảnh: Reuters.
Chủng cúm lợn mới được phát hiện ở Trung Quốc được đặt tên là G4. Ảnh: Reuters.
Lên top