"Chùm" thiên thạch khổng lồ lần lượt sượt qua trái đất trong tuần này

Tuần này, có 5 thiên thạch, trong đó có 3 thiên thạch cỡ lớn có hướng di chuyển lao về phía trái đất. Ảnh: Getty.
Tuần này, có 5 thiên thạch, trong đó có 3 thiên thạch cỡ lớn có hướng di chuyển lao về phía trái đất. Ảnh: Getty.
Tuần này, có 5 thiên thạch, trong đó có 3 thiên thạch cỡ lớn có hướng di chuyển lao về phía trái đất. Ảnh: Getty.
Lên top