Chùm ảnh Phó Tổng thống Mỹ đặt hoa tưởng niệm cố Thượng nghị sĩ John McCain

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris tới phù điêu tưởng niệm cố Thượng nghị sĩ John McCain ở hồ Trúc Bạch. Ảnh: AFP
Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris tới phù điêu tưởng niệm cố Thượng nghị sĩ John McCain ở hồ Trúc Bạch. Ảnh: AFP
Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris tới phù điêu tưởng niệm cố Thượng nghị sĩ John McCain ở hồ Trúc Bạch. Ảnh: AFP
Lên top