Chùm ảnh ông Kim Jong-un và phu nhân cưỡi bạch mã trên núi thiêng

Ông Kim Jong-un cùng đoàn tùy tùng thăm núi Peakdu. Ảnh: KCNA.
Ông Kim Jong-un cùng đoàn tùy tùng thăm núi Peakdu. Ảnh: KCNA.
Ông Kim Jong-un cùng đoàn tùy tùng thăm núi Peakdu. Ảnh: KCNA.
Lên top