Chùm ảnh đất nước Italia cổ kính, vắng vẻ giữa tâm dịch COVID-19

Triển lãm Galleria Umberto I ở Naples vắng người qua lại. Ảnh: Reuters
Triển lãm Galleria Umberto I ở Naples vắng người qua lại. Ảnh: Reuters
Triển lãm Galleria Umberto I ở Naples vắng người qua lại. Ảnh: Reuters
Lên top