Chùm ảnh: Đám cháy rừng khủng khiếp ở Nam California

Hỏa hoạn tại ngôi nhà ở hạt Venture. Ảnh: Los Angeles Times
Hỏa hoạn tại ngôi nhà ở hạt Venture. Ảnh: Los Angeles Times