Chùm ảnh đặc sắc về đợt nhật thực siêu hiếm khắp Châu Á

Nhật thực hiếm có được ghi lại ở Singapore. Ảnh: ST.
Nhật thực hiếm có được ghi lại ở Singapore. Ảnh: ST.
Nhật thực hiếm có được ghi lại ở Singapore. Ảnh: ST.
Lên top