Chưa từng có trong lịch sử FBI: Xác định hơn 400 nghi phạm vụ hỗn loạn 6.1

FBI xác định được hơn 400 nghi phạm vụ hỗn loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6.1. Ảnh: AFP.
FBI xác định được hơn 400 nghi phạm vụ hỗn loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6.1. Ảnh: AFP.
FBI xác định được hơn 400 nghi phạm vụ hỗn loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6.1. Ảnh: AFP.
Lên top