Chưa khai mạc, Olympic Tokyo đã có nhiều vận động viên mắc COVID-19

Làng Olympic phục vụ Olympic Tokyo ở thủ đô Nhật Bản. Ảnh: AFP
Làng Olympic phục vụ Olympic Tokyo ở thủ đô Nhật Bản. Ảnh: AFP
Làng Olympic phục vụ Olympic Tokyo ở thủ đô Nhật Bản. Ảnh: AFP
Lên top