Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chưa bao giờ bản đồ bầu cử Mỹ đảo lộn như lúc này