Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Chống khủng bố không thể xao lãng một giây

Chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến thăm lực lượng Vũ trang Nhân dân Trung Quốc tại Tân Cương trong chuyến thị sát vừa qua. Ảnh: Tân Hoa xã.
Chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến thăm lực lượng Vũ trang Nhân dân Trung Quốc tại Tân Cương trong chuyến thị sát vừa qua. Ảnh: Tân Hoa xã.
Chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến thăm lực lượng Vũ trang Nhân dân Trung Quốc tại Tân Cương trong chuyến thị sát vừa qua. Ảnh: Tân Hoa xã.
Lên top