Chủ tịch Trung Quốc nói hợp tác với ông Trump là lựa chọn duy nhất