Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố tầm nhìn vĩ đại cho Trung Quốc

Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên thệ trung thành với Hiến pháp ngày 17.3.2018. Ảnh: Tân Hoa xã
Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên thệ trung thành với Hiến pháp ngày 17.3.2018. Ảnh: Tân Hoa xã
Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên thệ trung thành với Hiến pháp ngày 17.3.2018. Ảnh: Tân Hoa xã