Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ dự lễ truy điệu Chủ tịch Fidel tại Cuba