Chủ tịch nước và Phu nhân bắt đầu chuyến thăm chính thức Cuba