Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình đi tìm ánh sáng

Poster vở vũ kịch “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình đi tìm ánh sáng” của Nhà hát Vũ kịch Turongomi, Bangladesh. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh
Poster vở vũ kịch “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình đi tìm ánh sáng” của Nhà hát Vũ kịch Turongomi, Bangladesh. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh
Poster vở vũ kịch “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình đi tìm ánh sáng” của Nhà hát Vũ kịch Turongomi, Bangladesh. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh
Lên top