Chủ tịch Hạ viện Mỹ: Việc luận tội Tổng thống Trump là “không đáng”

Những nhận xét của diễn giả Speaker Nancy Pelosi có khả năng gây khó chịu cho các Đảng viên Đảng Tự Do đang ủng hộ việc luận tội. Nguồn: Sarah Silbiger/The New York Times
Những nhận xét của diễn giả Speaker Nancy Pelosi có khả năng gây khó chịu cho các Đảng viên Đảng Tự Do đang ủng hộ việc luận tội. Nguồn: Sarah Silbiger/The New York Times
Những nhận xét của diễn giả Speaker Nancy Pelosi có khả năng gây khó chịu cho các Đảng viên Đảng Tự Do đang ủng hộ việc luận tội. Nguồn: Sarah Silbiger/The New York Times
Lên top