Chủ tịch Hạ viện Mỹ chỉ đạo soạn điều khoản luận tội Tổng thống Trump

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi chỉ đạo Uỷ ban Tư pháp Hạ viện soạn điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi chỉ đạo Uỷ ban Tư pháp Hạ viện soạn điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi chỉ đạo Uỷ ban Tư pháp Hạ viện soạn điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP
Lên top