Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chủ tịch EU công kích ông Donald Trump: Có bạn bè như thế cần gì kẻ thù nữa

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk. Ảnh: AFP.
Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk. Ảnh: AFP.