Bị phát hiện nhận “quà” của dự án khu liên hợp thể thao:

Chủ tịch đảng cầm quyền Indonesia từ chức