Chủ tịch công ty Trung Quốc tự tay rửa chân cho nhân viên xuất sắc

Việc rửa chân cho nhân viên xuất sắc gây ra những ý kiến trái chiều. Ảnh: Shanghai.ist.
Việc rửa chân cho nhân viên xuất sắc gây ra những ý kiến trái chiều. Ảnh: Shanghai.ist.
Việc rửa chân cho nhân viên xuất sắc gây ra những ý kiến trái chiều. Ảnh: Shanghai.ist.
Lên top