Chủ tịch chiến dịch vận động của Donald Trump từ chức