Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chủ tịch Châu Âu gọi ông Trump là mối đe dọa giống Nga và Trung Quốc