Chú chim cánh cụt lập kỷ lục nhiều tuổi nhất thế giới

Olde trở thành chú chim cánh cụt nhiều tuổi nhất thế giới. Ảnh chụp màn hình
Olde trở thành chú chim cánh cụt nhiều tuổi nhất thế giới. Ảnh chụp màn hình
Olde trở thành chú chim cánh cụt nhiều tuổi nhất thế giới. Ảnh chụp màn hình
Lên top