Chốt hội nghị thượng đỉnh đầu tiên Tổng thống Biden-Putin

Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Vladimir Putin sẽ có cuộc hội nghị thượng đỉnh vào ngày 16.6.2021 tại Geneva. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Vladimir Putin sẽ có cuộc hội nghị thượng đỉnh vào ngày 16.6.2021 tại Geneva. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Vladimir Putin sẽ có cuộc hội nghị thượng đỉnh vào ngày 16.6.2021 tại Geneva. Ảnh: AFP
Lên top