Chông gai thượng đỉnh Mỹ - Triều

Triều Tiên cho biết có thể xem xét lại cuộc gặp thượng đỉnh Kim Jong-un-Donald Trump.
Triều Tiên cho biết có thể xem xét lại cuộc gặp thượng đỉnh Kim Jong-un-Donald Trump.
Triều Tiên cho biết có thể xem xét lại cuộc gặp thượng đỉnh Kim Jong-un-Donald Trump.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM