Chống đối đeo khẩu trang phòng COVID-19, 3 hành khách bị vào danh sách đen

Lên top